21 augusta, 2013

Dievčenská kabelka

Chcela by som mojim dievčatám uháčkovať nejaké taštičky - kabelky. Zapáčila sa mi táto, preklad návodu ponúkam aj vám :)
Potrebný materiál:

5,5 mm háčik
priadza vhodná pre túto hrúbku háčika
ihla


Technika háčkovania:

Mušľa - 3 dlhé stĺpiky do jedného stĺpika alebo retiazkového očka
Mušľa na začiatku riadku - 3 retiazkové očká namiesto prvého stĺpika

a 2 dlhé stĺpiky do toho istého stĺpika

Tipy:

Jednotlivé riadky spájajte pevným očkom.

Skratky:
ro - retiazkové očko
po- pevné očko
ks - krátky stĺpik
DS - dlhý stĺpik
R - riadok


POSTUP:

Urobte 51 retiazkových očiek.

R1: Uháčkujte 1ks do druhého ro od háčika. Uháčkujte 1ks do každého ro až do konca riadku. Spojte pevným očkom (máte 50 ks). Ďalej budete háčkovať v kruhových riadkoch. 

R2: Urobte začiatočnú mušľu v stĺpiku, ktorým ste spájali predchádzajúci riadok;

*vynechajte 2 stĺpiky, do tretieho uháčkujte mušľu* opakujte až do konca riadku,
potom spojte po v mieste, kde máte urobené 3RO (máte 17 mušlí).

R3: po do každého DS mušle - dostanete sa do medzery medzi prvými dvoma mušľami. Urobte začiatočnú mušľu;  *mušľa do medzery medzi mušľami z predošlého riadku* opakujte do konca (máte 17 mušlí).

R4-9: opakujte riadok 3.

R10-11: 1ro, 1ks do každého stĺpika až do konca riadku. Spojte po (máte 50ks).

R12: 1ro, 1ks do ďalších 5 stĺpikov. Uháčkujte 15ro, vynechajte 15ks a pripojte po
do 16teho stĺpika. 1ks do ďalších 9 stĺpikov. Znovu uháčkujte 15ro, vynechajte 15ks a
po pripojte do 16teho stĺpika. 1ks do ďalších 4 stĺpikov. Spojte po (máte 50 ks).

 
R13: 1ro, 1ks do každého stĺpika predchádzajúceho riadku vrátane retiazkových očiek - až do konca. Spojte po (50 ks). 

R14-15: 1ro, 1ks do každého stĺpika  predchádzajúceho riadku. Na konci spojte po.
 

Ukončite. Spodnú časť (dno) kabelky zošite zvyškom priadze, ktorý vám zostal, keď ste robili začiatočnú retiazku. Kabelku môžete ozdobiť kvietkom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára