31 júla, 2012

Základný štvorček - granny square

Tradičný "granny square" je háčkovaný z priadzí rôznych farieb. Pôvodný návod nájdete tu.

Použité skratky:
RO -retiazkové očko
DS- dlhý stĺpikUháčkujte 6 retiazkových očiek a spojte pevným očkom do kruhu.

R1: 3 RO (namiesto prvého DS), 2 DS do kruhu, 2 RO, (3 DS do kruhu, 2 RO) 3krát, spojiť pevným očkom. 

R2: Začnite novou farbou v ktoromkoľvek mieste, kde ste v prvom riadku uháčkovali 2 RO. Urobte  3 RO namiesto prvého DS, v tom istom mieste ešte 2 DS, 2 RO, 3 DS, (1 RO, do ďalšieho rohu - v predchádzajúcom riadku 2 RO - uháčkujte 3 DS, 2 RO, 3 DS) 3krát, 1 RO, spojte pevným očkom

R3: Začnite novou farbou v ktoromkoľvek rohu vytvorenom z 2 RO, 3 RO namiesto prvého DS, do toho istého miesta 2 DS, 2 RO, 3 DS, * 1 RO, 3 DS do nasledujúceho 1 RO, v rohu urobte 3 DS, 2 RO, 3 DS; opakujte od * do konca ešte 2krát. Ukončite 1 RO, 3 DS do nasledujúceho 1 RO, 1 RO, spojte pevným očkom

R4: Začnite novou farbou v ktoromkoľvek rohu vytvorenom z 2 RO, 3 RO namiesto prvého DS, v tom istom mieste 2 DS, 2 RO, 3 DS, *(1 RO, 3 DS do nasledujúceho 1 RO) 2krát, 1 RO, v rohu urobte 3 DS, 2 RO, 3 DS; opakujte od * do konca ešte 2krát, ukončite (1 RO, 3 DS do nasledujúceho 1RO) 2krát, 1 RO, spojte pevným očkom

R5: Pokračujte podľa vzoru ďalej, až kým nebudete mať v každom rohu ešte jednu skupinu z 3 DS. Ukončite.

Návod nemám osobne vyskúšaný, ale na Raverly je hodontený kladne.

1 komentár: